Home Other LanguagesEsperanto Language

Esperanto Language

BONVENON EN NEPALO  , LA NASKIGLOKO DE MOSTO BUDHO
Manakamana piedvojago kaj Ekspedicio estas unu el la superaj piedvojagadaj kaj ekspedicia agentoj en Nepalo .Ni  estas vojaga profesiuloj kiuj aranagadas piedvojagojn  kaj   ekspediciojn por adeventuraj  entusiastitoj en la Himalajo de la  jaro 1990. Ni  plans niajn ekskursoj por veniogi vin al netusitog itineroj kaj al eksotikaj irceloj provizante opurtunon por esplori unikan culturon kaj vidajon. Niaj eskursoj estas planitaj  for civj kaj aniaj klientos aper tenas al civj aggrupoj kaj al civj al niveloj de sperto. Kutime ni komplezimas malpli gastojn  en la grupo por ebligi fleksiblecon kaj individvan  atenton por personoj deziroj .Nia persenaro estas bone trejnita , sperta kaj gajninta de reputacio kiel la plejbona en la kampo. Ili posedas la profesian ekspertecon teni individuan bezono de gastoj . Nia super klasa  Piedmarasada iloj plibonigas plezuron  kaj pli guelda eskurson por vi. Ni estas egale Konica de ekologia demando . Ni forte kredas ke protektado de ekologia kaj  Koneservado de natura kulturo estas fundamenta aspekotoj kiun oni devas konsideri dum  civj ekskursoj .Ni estas sindedicita por minimumigi  nian.Ceeston ce naturo kaj  en native kulturo kiel plej eble, dum ekskurasado.Ni estas ano de piedvojago Agento Asocio de Nepalo, Nepala Montgrimpado-Asoscio, kaj Nepala ascio de flos raj dado.

MONTARA  PIEDVOJAGO   EN NEAPLO
Nepalo estas  unika destino en la mondo cele al montara piedvojago  kaj  montgrimpado.  Piediroj kaj grimpado estas la plejbona  maniero esplori nekompareblan kombinon de natura  beleco kaj kultura ricajxo  de nepalo estas  marsi  tra sia  virgaj vojoj kune kun arba malgrandaj, birdoj, bestoj , temploj , monanejoj kaj  senspirigaj  plzagoj.Cituj piedvojagoj  provizos  iun per sanco miksi kun tradicia kompara  vivstilo kaj  havigi percitivon de iliaj vivtenadon kaj de kulturon . Eblas piedvojagi dumiaajn plej bonaj sezonoj estas  pritempo kaj  autuno. Konsilindas preferi piedvojagi sur malaaitecoj dum vintra periodo . Dun la plusezonno, oni povas vojagi sub pluvombra norden de Himalajo en Mustang ,Supra Mustang kaj Dolpo. Citivj lokoj estas preter pluro pro obstrukcio  de la alta montaro kaj do estas malefikigita de pluvsezeno .‘’Manakamana  piedvojago kaj  Ekspedicio” organizas piedvojagay regionoj kaj Montgrimpadon en civj piedvojagoy regionoj kaj montgrimpadon sur civj Cefoy  pintoj per eksperta administrado havante bone  trajnita kaj sperta personaro  Kivj gajnis la plejbonan reputacion . en la lando de Himalajo.Ni  provizas detalan Itinero  kaj informo je peto.

PINTO GRIMPADO
La Himalajo , logejo de eternal nego glacio, trono de dioj; amfitearo de komsa danco de siva kaj parvatio, nekornparebla giganta pejzaga gardeno, farita de patrion, naturo, estas Songlando de montrimpantoj kaj naturistoj. Sube menciitaj negpintoj estas malfermitaj por piedvojago al montgrimpantoj kiuj satas  altigi siajn montgrimpadan lerton en Nepalo la tegmenta lando de negvertaj pointoj. La pintoj estas categorigitaj sub du grupoj. Lave la  kotiz strukturo por permeso estas fiksitaj. Ni plenigu la sonogon , grimpy Sur negvertaj pintoj en Nepalo per la eksperta administrado havante tre spertaj Personaro kivj jam gajnis reputacion per amont grimpada tero.Ni provisos detalajn itinerojn kaj informojn pri la jenaj pintoj por grimpl je peto.

GANGALA EKSPEDICIO
Nepalo logigas pil 01 30 specojn de grandaj soragaj bestoj kaj preskav 180 specoj de Mamuloj.Rinocero, tigro, krokodilo, neglepardo , ruga pandao, himodaja  nigra urso, Sovaga kaj kruela borino, kvarkerna antilopo , stria heino, kapreolo, maniso, Citlal,  cervo, civeto, presbito, diversaj simioj, maniso , gangatika delfine , varano , pitono  kobro, verda bottropo, testudo kaj plimultaj specoj vagas en gangalon de Nepalo. Nepalo ankv estas haveno de birdoj kaj pil 01 800 specoj, 9i estas preskav 8 pocento de La tuta monda bird pepol, trovigas en la lando. Fakle Nepalo haves timo da specojn de Birdoj kiujn eble ne ekzistas entuto de Noda Ameriko.La ordinaraj estas galinoj, rugaj Sovagaj galinoj, diversaj egretbirdoj, ardeoj, alcinioj, muskaptiloj, kaj pekoj.Inter 14 naciaj parkoj rezervejoj en Nepalo Citavan  NACIA PARKO BARDIJA NACIO PARKO. Nacia parko, Bardija parko kaj kosi Tappu sovagejo. Sovagejo Provizas bonegajn vidajojn de Azia sovagajo.Citiuj naciaj parkoj oferas kelkajn plej  ekcitajn ekspedi ciajn celojn en la mondo. Vi spertos profundan gangalon sur  elefantdorso av kvarrada veturado kaj travidi sovagaj  bestoj  en siaj natura logloko. Vi haves sancon gui kanuon rajdon sur gangala riveroj , fari naturan marson , eliri eskur sojn por  observi rekte  mem la kulturon  de tharu komunumo.Komfartaj gastejoj kaj ferijo kun modernaj servoj  trovijas en la gangalo.

GANGALA VOJAGO EN NEPALO
Inter14 naciaj parkoj kaj rezervejoj en Nepalo,  CITAVAN NACIA PARKO, BARDIJA NACIA PARKO, KOSI TAPPU SOVAGA REZERVEJO  provizas bonegajn vidajojn de
Azia sovagvivo . Citivj naciaj parkoj ofertas kelkajn plej bonajn sovagajn ircelojn en lamondo.

EKSPEDICIO EN  NEPALO
Nepala, havanter 8 el 14 da la plejaltaj  pintoj en la mondo estas renoma por montrimpado , miloj de alpinistoj venas en Nepalo de vaste kaj dise en la mondo civ jare plenumi iliaj dezirojn surstari sur la pinto de la Himalajaj.

Find Your Trip

Recommended On

  • responsible travel
  • remedys rx
  • just report
  • get your guide
  • responsible travel
  • Certificate of Excellence
  • Certificate of Excellence
Certificate of Excellence